Deveti zahtjev EKO DIZAJNA – Osiguran post-prodajni servis, popravak i zamjena proizvoda

Namještaj je oblikovan tako da se može jamčiti njegova dugotrajnost i mogućnost nabave određenih rezervnih dijelova koji su istovjetni ugrađenima ili imaju ista…

Read More

Osmi zahtjev EKO DIZAJNA – Povećanje broja godina za koje se daje jamstvo

ERA se jamstvom obavezuje izvršiti preuzete obveze prema kupcu vezano uz prodani proizvod. To jamstvo  kod kupca smanjuje percepciju rizika i daje mu…

Read More

Sedmi zahtjev EKO DIZAJNA – Olakšano je čišćenje, održavanje i buduća restauracija

Sva mjesta proizvoda su  dostupna za čišćenje i održavanje. Održavanje i čišćenje namještaja su mogući bez upotrebe organskih otapala. Namještaj od cjelovitog drva,…

Read More

Šesti zahtjev EKO DIZAJNA – Osigurana je jednostavna montaža, demontaža i eventualno odlaganje

Pri oblikovanju vodi se računa o mogućnosti i načinu slaganja namještaja pri transportu, montaži i rukovanju tijekom montaže i demontaži namještaja, pri čemu…

Read More

Peti zahtjev EKO DIZAJNA – Proizvodi su multifunkcionalni

Namještaj oblikovan u skladu sa principima eko dizajna često ima više funkcija. Naravno, nije nužno da svaki proizvod ima više funkcija, ali pri…

Read More

Četvrti zahtjev eko dizajna – Prilaganje slikovnih uputa za sastavljanje, upotrebu i održavanje uz proizvod

U industriji namještaja uglavnom se susrećemo sa sekundarnim pakiranjem i prijevoznim pakiranjem, a manje s primarnim. Pakiranjem treba zadovoljiti određeni broj ciljeva,  identifikaciju…

Read More

Treći zahtjev EKO DIZAJNA – Otpad, tzv. „škart“ u proizvodnji smanjen je na minimum

Nešto manje od 2% drvnih ostataka ne može se preraditi u poluproizvode, odnosno može se smatrati otpadom. S druge strane, u klasičnoj proizvodnji…

Read More

Drugi zahtjev EKO DIZAJNA – U najvećoj mogućoj mjeri izbjegavanje upotrebe opasnih tvari

Sirovo drvo se ne smije obrađivati pripravcima koji sadrže tvari koje su po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji   klasificirane kao klasa IA (iznimno opasne), klasa…

Read More

Prvi zahtjev EKO DIZAJNA – Proizvod je izrađen od ekološki prihvatljivih materijala, prvenstveno drva i drvnih materijala sa FSC certifikatom

Hrvatska je na 47% kopnene površine prekrivena šumama, a više od dva i pol milijuna hektara državnog područja je pod šumama koje osiguravaju…

Read More

Kriteriji eko dizajna namještaja

Analiza životnog ciklusa proizvoda (engl. Life Cycle Analysis, LCA) obuhvaća definirane čimbenike procjenjivanja, uzimajući u obzir sve faze procese, od projektiranja, nabavljanja repromaterijala,…

Read More