Četvrti zahtjev eko dizajna – Prilaganje slikovnih uputa za sastavljanje, upotrebu i održavanje uz proizvod

Četvrti zahtjev eko dizajna – Prilaganje slikovnih uputa za sastavljanje, upotrebu i održavanje uz proizvod

U industriji namještaja uglavnom se susrećemo sa sekundarnim pakiranjem i prijevoznim pakiranjem, a manje s primarnim. Pakiranjem treba zadovoljiti određeni broj ciljeva,  identifikaciju brenda, prenijeti iscrpnu i uvjerljivu informaciju, olakšati prijevoz proizvoda i njegovu zaštitu, pomoći pri pohrani u skladištu i trgovini, pridonijeti upotrebi predmeta. Utjecaj na označavanje proizvoda, naravno, imaju i posebnosti tržišta na koje se proizvod plasira odnosno jezik, zakonodavstvo i informacije za potrošače.

Kako bi proizvod koji je oblikovan prema principima eko dizajna bio svima prihvatljiv i jasan, uz proizvod se prilažu slikovne upute za sastavljanje, upotrebu i održavanje. Također, potrošaču trebaju biti prezentirane i detaljne informacije s opisom najboljeg načina postupanja sa odlaganjem proizvoda kada postane otpad, navedenih redom kojim utječu na okoliš (npr. ponovna upotreba, recikliranje, poticanje zahtjeva za povrat, proizvodnja energije). Za svaku mogućnost odlaganja trebaju biti navedene mjere opreza koje treba poduzeti kako bi se ograničio negativan utjecaj na okoliš.

ERA svakom kupcu dostavlja Jamstveni list s iscrpnim uputama za upotrebu i održavanje.