Drugi zahtjev EKO DIZAJNA – U najvećoj mogućoj mjeri izbjegavanje upotrebe opasnih tvari

Drugi zahtjev EKO DIZAJNA – U najvećoj mogućoj mjeri izbjegavanje upotrebe opasnih tvari

Sirovo drvo se ne smije obrađivati pripravcima koji sadrže tvari koje su po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji   klasificirane kao klasa IA (iznimno opasne), klasa IB (vrlo opasni). Obrada drva treba biti u skladu sa odredbama Zakona o kemikalijama te u proizvodima ili pripravcima, kao niti u vezivima, adhezivnim sredstvima ili ljepilima te materijalima nije dopušten sadržaj slobodnog formaldehida.

Drugim riječima, za tretiranje drva koristi se učinkovito i prirodno sredstvo za zaštitu, konzerviranje i završnu obradu. Ono štiti drvo od plijesni, mokre truleži i gljivica čime se produljuje vijek trajanja.

Prilikom spajanja dijelova drva u ploče, koristi se ljepilo na biološkoj bazi koje zamjenjuje ljepila koja sadrže formaldehid. Jedan od primjera je ono ljepilo čija je glavna sirovina lignin, strukturna komponenta drva i nusproizvod industrije celuloze koji se obično spaljuje nakon obrade drva. Kao alternativa fomaldehidu, lignin nudi zdraviji način korištenja drva, posebno u građevinarstvu i industriji namještaja koji više štiti ugljik.

Nadalje, završna obrada drva nije ekološka ako se koriste poliuretanski lakovi, pa čak i oni na vodenoj bazi jer oni sadrže mnogo hlapljivih organskih spojeva (VOC – – Volatile Organic Compounds) koji su otrovni za ljude, životinje i negativno djeluju na okoliš. VOC su kemikalije koje mogu ispariti u zrak i uzrokovati brojne zdravstvene probleme, uključujući glavobolje, vrtoglavicu i iritaciju očiju, nosa i grla. U nekim slučajevima mogu izazvati i ozbiljnije probleme, poput oštećenja jetre i bubrega.