EU fondovi

Naziv Projekta: Okolišna oznaka za eko namještaj
Nositelj Projekta: ERA grupa d.o.o.
Razdoblje provedbe Projekta: Prosinac 2021. – travanj 2023. godine
Ukupna vrijednost Projekta: 976.224,35 kuna
Iznos koji sufinancira Europska unija: 675.481,85 kuna
Naziv Poziva: Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I
Kontakt osoba: Drago Veselčić, drago.veselcic@era.com.hr, tel.: +385 98 456 007

 

O Projektu:

Posljednjih desetljeća znatno se povećaju zahtjevi za održivu proizvodnju u smislu pažnje prema okolišu. I u Republici Hrvatskoj kontinuirano se usvajaju zakoni i pravilnici na području zaštite okoliša pod utjecajem povećanja zahtjeva za kvalitetom od strane potrošača, dobavljača i grupacija. Po ugledu na razvijene zemlje u okruženju, i Republika Hrvatska treba više pažnje posvetiti promociji vlastitog proizvoda, posebice onog koji prema resursima i tradiciji spada u stratešku industrijsku granu (Industrijska strategija 2014.-2020.), a vezan je uz očuvanje okoliša. Analizirajući tržište ponude i potražnje zaključeno je da su u Republici Hrvatskoj sazrele prilike za definiranje pojma «ekološki namještaj», te uvođenje oznake koju će domaći proizvođači stavljati na svoje proizvode pod uvjetom da ti proizvodi zadovoljavaju određene ekološke kriterije. Baza Ministarstva poljoprivrede broji više od 300 subjekata prijavljenih pod djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja. Dio njih, oko 60% koristi drvo kao sirovinu i prijeko je potrebno da svijest o važnosti ekološke proizvodnje namještaja dopre do njih, ali i do onih koji ne koriste drvo kao repromaterijal. Jednako tako, ustrajnom promocijom proizvodnje ekološkog namještaja, stječu se pretpostavke za stvaranje novih poduzetnika koji se počinju baviti navedenim načinom proizvodnje namještaja.

Svjesni činjenice da hrvatski proizvođači namještaja mogu konkurirati kvalitetom i tradicijom izrade, a posljednjih godina potvrđeno i dizajnom, Prijavitelj je odlučio proizvoditi i promovirati proizvod visoke dodane vrijednosti koji u sebi ima sadržanu komponentu eko dizajna – eko oznaku ERA temeljenu na obrazloženim i jasno opisanim eko standardima, a koja govori kupcima o odgovornoj proizvodnji, brizi o okolišu, očuvanja zdravlja ljudi koji sudjeluju u proizvodnom procesu kao i zdravlja korisnika, ali i odgovornom zbrinjavanju namještaja u trenutku kada njegov životni vijek završi. Iako je Prijavitelj relativno mlado poduzeće (osnovano 2014.), već je prepoznato na tržištu po svojim aktivnostima izrade standarda ekološke proizvodnje i okupljanja drugih proizvođača i dizajnera oko ideje promocije ekološke proizvodnje i definiranja standarda kojim se promiče eko dizajn i stalno poboljšanje proizvodnog procesa, a time i poboljšanje kvalitete proizvoda.

Obzirom da su u RH, posebice ruralnim dijelovima i manje razvijenim županijama ljudi tradicionalno povezani s preradom drva i izradom proizvoda od drva, situacija s proizvođačima i potrebom za stručnim kadrom vrlo je zabrinjavajuća i dovela ih je do spoznaje da je nužno jačanje proizvodnje i to održive/eko proizvodnje jer predstavlja jednu od mogućnosti poboljšanja općenitog gospodarsko-socijalnog stanja u ruralnim dijelovima. Stoga je ideja ovoga projekta da Prijavitelj postaje svojevrsni klaster koji okuplja veći broj malih ili srednjih proizvođača, uglavnom iz ruralnih područja Republike Hrvatske i zajedno sa njima ulaže u razvoj novih, eko prihvatljivih proizvoda i načina proizvodnje, promocija značenja eko ili okolišne markice, jačanje međusobne suradnje i razvoj postojećih i novih društvenih poduzeća.

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta poduzeća kroz edukaciju postojećih i zapošljavanje novih djelatnika te razvoj i unaprjeđenje poslovanja Prijavitelja kroz poboljšanje postojećeg Eko standarda, izradu publikacije te odražavanje radionica o važnosti eko proizvodnji i eko markici. Navedeni ciljevi usuglašeni su s općim ciljem Poziva. Poučen dosadašnjim primjerima suradnje na izradi eko namještaja, razvidno je da je opstanak nekolicine proizvođača izravno povezan s činjenicom da isti svoje poslovanje temelje upravo na toj suradnji, naglašavajući da je isključivo ta suradnja i prilika da dio proizvodnje bude ekološki omogućila njihovo daljnje poslovanje. Stoga je svrha projekta okupljanje proizvođača namještaja iz ruralnih sredina koji će proizvoditi ekološki namještaj prema Standardima s eko oznakom Era.

Provedba projekta Prijavitelju donosi učvršćenje liderske pozicije na područjima eko proizvodnje namještaja i njegovog označavanja. Zajedno sa svojim zaposlenicima kroz edukativne radionice, prezentacije i susrete s ostalim proizvođačima namještaja promovira društveno poduzetništvo, svojim primjerom uvođenja znaka kvalitete i dobrom praksom utječu na stvaranje novih društvenih poduzetnika, ali i podupiru postojeće čija je djelatnost kompatibilna s proizvodnjom namještaja.

Ciljane skupine su zaposlenici Prijavitelja, proizvođači namještaja, krajnji kupci, nezaposlene osobe u nepovoljnom položaju te šira javnost. Očekivano trajanje projekta je 16 mjeseci, a provodit će se na području Dubrovačke, Istarske, Ličko-senjske, Osječko-baranjske, Sisačko–moslavačke i Virovitičko-podravske županije.