Inicijativa za pokretanje društvenog poduzetništva i povećanje broja društvenih organizacija

Inicijativa za pokretanje društvenog poduzetništva i povećanje broja društvenih organizacija

Europska komisija odlučna poduprijeti ekosustave socijalne ekonomije. U Priopćenju Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru Regija, godine 2016. donose se preporuke za uklanjanje prepreka za nova poduzeća, stvaranje boljih prilika za partnerstvo, jačanje komercijalnih mogućnosti i vještina kako bi se olakšao pristup financiranju.

 

Definirane su slijedeće ključne prepreke:

  • novoosnovana poduzeća koja se žele proširiti i dalje se suočavaju s previše regulatornih i administrativnih prepreka , posebno u prekograničnoj situaciji;
  • za novoosnovana poduzeća postoji premalo mogućnosti za pronalaženje potencijalnih partnera u financijama, poslovanju i lokalnim vlastima te njihovo sudjelovanje,
  • pristup financiranju jedna je od najvećih prepreka za povećanje poslovanja i uvođenje inovacija.

 

EU i države članice mogle bi dodatno pojednostaviti život novoosnovanih poduzeća podupirući ih u sljedećim područjima:

  • povezivanje s pravim partnerima (npr. investitori, poslovni partneri, sveučilišta, istraživački centri);
  • pristup komercijalnim mogućnostima (osobito ugovorima o nabavi );
  • zapošljavanje zaposlenika s pravim vještinama , uključujući one izvan EU-a.