Karakteristike društvenih poduzeća

Karakteristike društvenih poduzeća

Društvena poduzeća su ona koja posluju na sljedeće načine:

  1. Društveni cilj općeg dobra razlog je komercijalne aktivnosti, često u obliku visoke razine društvene inovacije.
  2. Dobit se uglavnom reinvestira za postizanje ovog društvenog cilja.
  3. Metoda organizacije ili vlasnički sustav odražavaju misiju poduzeća, koristeći demokratska načela ili načela sudjelovanja ili se fokusiraju na društvenu pravdu.

 

Ne postoji jedinstveni pravni oblik za društvena poduzeća, mogu djelovati kao socijalne zadruge, privatne tvrtke s ograničenom odgovornošću, udruge, dobrovoljne organizacije ili zaklade.

 

Društvene organizacije uglavnom djeluju kroz slijedeća četiri područja:

  • Radna integracija – osposobljavanje i integracija osoba s invaliditetom i nezaposlenih osoba
  • Osobne socijalne usluge – zdravlje, dobrobit i medicinska njega, stručno osposobljavanje, obrazovanje, zdravstvene usluge, usluge skrbi o djeci, usluge za starije osobe ili pomoć osobama u nepovoljnom položaju
  • Lokalni razvoj područja u nepovoljnom položaju – socijalna poduzeća u udaljenim ruralnim područjima, programi razvoja/obnove susjedstva u urbanim područjima, razvojna pomoć i razvojna suradnja s trećim zemljama
  • Ostalo – uključujući recikliranje, zaštitu okoliša, sport, umjetnost, kulturu ili očuvanje povijesti, znanost, istraživanje i inovacije, zaštitu potrošača i amaterski sport