KARIM RASHID

KARIM RASHID

Karim Rashid jedan je od najplodonosnijih dizajnera svoje generacije. O njegovoj genijalnosti u području dizajna svjedoči 3000 dizajna u proizvodnji, više od 300 nagrada te rad u više od 40 zemalja.
„Dugo je vremena dizajn bio rezerviran samo za elitu te za male, izolirane kulture. Zadnjih sam dvadeset godina ulagao velike napore u to da on postane javno dostupna tema.“