Kriteriji eko dizajna namještaja

Kriteriji eko dizajna namještaja

Analiza životnog ciklusa proizvoda (engl. Life Cycle Analysis, LCA) obuhvaća definirane čimbenike procjenjivanja, uzimajući u obzir sve faze procese, od projektiranja, nabavljanja repromaterijala, proizvodnje, pakiranja, prijevoza, upotreba, buduće restauracije, eventualne prenamjene, pa sve do odlaganja. Osim navedenih, često puta su moguće te se podrazumijevaju i međufaze, odnosi između pojedinih faza kao i ljudski i okolišni faktori.

Kvaliteta proizvoda po pitanju okoliša je procijenjena na temelju kategorije utjecaja: šteta na ljudsko zdravlja i na okoliš – s ciljem da se pojednostavi komunikacija o različitim oblicima utjecaja.

Ukratko, kriterija eko dizajna ima vrlo mnogo, no potrebno je razumjeti dio njih kako bi kupac mogao donijeti ispravnu, okolišno prihvatljivu odluku o kupovini ili nabavi.

Najjednostavnije rečeno, kriteriji se dijele na četiri osnovna:

  • U proizvodnji namještaja koristio se prirodni, reciklirani ili materijal koji se može reciklirati
  • U najvećoj mogućoj mjeri se eliminiralo isparavanje otrovnih tvari u okoliš, štiteći pritom ljudsko i životinjsko zdravlje
  • Pri izradi proizvoda i pakiranju primjenjuju se principi eko dizajna
  • U procesu nastajanja proizvoda nisu povrijeđena ničija pravo, bilo autora ili radnika – drugim riječima – proizvod je autorsko djelo, nije kopija nečijeg rada, a u njegovom nastajanju nije korišten dječji rad te se podrazumijeva da su sudionici u cijelom procesu nastajanja proizvoda bili adekvatno nagrađeni za svoj rad te radili u primjerenim radnim uvjetima, u skladu s propisima.