Klub stolići

Lucky

AUTOR Karim Rashid
DIMENZIJE 92 x 92 x 37 cm
OPCIJE MATERIJALA Drvo / Hrast / Jasen / Orah / MDF
ZAVRŠNA OBRADA

Bevel

AUTOR Mirko Miličić
DIMENZIJE 70 x 70 x 36 cm, 90 x 60 x 29,5 cm
OPCIJE MATERIJALA
Noge: Hrast / Orah / Jasen
Ploča stola: MDF
ZAVRŠNA OBRADA

Kube

AUTOR Karim Rashid
DIMENZIJE 110 x 110 x 50 cm
OPCIJE MATERIJALA Drvo / Hrast / Jasen / Orah i Staklo
ZAVRŠNA OBRADA

Kube

AUTOR Karim Rashid
DIMENZIJE 110 x 110 x 50 cm
OPCIJE MATERIJALA MDF i staklo
ZAVRŠNA OBRADA

Aon

AUTOR Borna Matković
DIMENZIJE 42 x 32 x 52 cm , 90 x 90 x 40 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Jasen / Orah / Bukva / Grab i Mramor
ZAVRŠNA OBRADA

Pouff Hexagon

AUTOR Simone Micheli
DIMENZIJE 40 x 45 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Orah / Jasen
ZAVRŠNA OBRADA

Pouff Triangle

AUTOR Simone Micheli
DIMENZIJE 40 x 45 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Orah / Jasen
ZAVRŠNA OBRADA

Pouff Hoop

AUTOR Simone Micheli
DIMENZIJE 40 x 45 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Orah / Jasen
ZAVRŠNA OBRADA

Sentio

AUTOR Mario Dobrečević
DIMENZIJE 110 x 66 x 55,5 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Jasen / Orah / Bukva / Graba i Staklo
ZAVRŠNA OBRADA

GoOn

AUTOR ERA design team
DIMENZIJE 50 x 40 x 45 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Jasen / Orah / Grab
ZAVRŠNA OBRADA