Komode

X

AUTOR Maša Vukmanović, Jakov Šrajer, Jelena Lukač – Kirš
DIMENZIJE 200 x 50 x 77 cm, 160 x 50 x 77 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Jasen / Orah / Grab
ZAVRŠNA OBRADA

Linea

AUTOR ERA design team
DIMENZIJE
120 x 50 x 50 cm, 120 x 50 x 70 cm, 180 x 50 x 50 cm,
180 x 50 x 70 cm, 240 x 50 x 50 cm, 250 x 50 x 70 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Jasen / Orah / Grab
ZAVRŠNA OBRADA

Korpus

AUTOR Karim Rashid
DIMENZIJE 100 x 54 x 160 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrastov furnir
ZAVRŠNA OBRADA

Pax

AUTOR ERA design team
DIMENZIJE
120 x 45 x 55 cm, 120 x 45 x 77 cm, 160 x 45 x 55 cm,
160 x 45 x 77 cm, 180 x 45 x 55 cm, 180 x 45 x 77 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Jasen / Orah / Grab
ZAVRŠNA OBRADA

Luna

AUTOR ERA design team
DIMENZIJE
210 x 50 x 40 cm, 210 x 50 x 55 cm, 150 x 50 x 77 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Jasen / Orah / Grab
ZAVRŠNA OBRADA