Kreveti

Krush

AUTOR Karim Rashid
DIMENZIJE
Dimenzije madraca:
140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm, 200 x 200 cm
Moguće je prilagoditi dimenzije na zahtjev!
OPCIJE MATERIJALA Drvo / Hrast / Jasen / Orah / MDF
ZAVRŠNA OBRADA

Teo

AUTOR ERA design team
DIMENZIJE
Drvo debljine 20 mm ili 40 mm
Dimenzije madraca:
140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm, 200 x 200 cm
OPCIJE MATERIJALA Drvo / Hrast / Jasen / Orah / MDF
ZAVRŠNA OBRADA

Coher

AUTOR Simone Micheli
DIMENZIJE
Drvo debljine 40 mm
Dimenzije madraca:
140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm, 200 x 200 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Jasen / Orah / Grab
ZAVRŠNA OBRADA

Quadro

AUTOR ERA design team
DIMENZIJE
Drvo debljine 40 mm
Dimenzije madraca:
140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm, 200 x 200 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Jasen / Orah / Grab
ZAVRŠNA OBRADA

Airbed

AUTOR Simone Micheli
DIMENZIJE
Dimenzije madraca:
140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm, 200 x 200 cm
Moguće je prilagoditi dimenzije na zahtjev!
OPCIJE MATERIJALA MDF
ZAVRŠNA OBRADA

Claim

AUTOR Simone Micheli
DIMENZIJE
Dimenzije madraca:
140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm, 200 x 200 cm
Moguće je prilagoditi dimenzije na zahtjev!
OPCIJE MATERIJALA MDF
ZAVRŠNA OBRADA

Lemon bed

AUTOR Simone Micheli
DIMENZIJE
Dimenzije madraca:
140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm, 200 x 200 cm
Moguće je prilagoditi dimenzije na zahtjev!
MATERIAL OPTIONS MDF
ZAVRŠNA OBRADA