Police

Hives / Rix

AUTOR Simone Micheli
DIMENZIJE
Hives: 119 x 38 x 50 cm
Rix: 81 x 38 x 45,5 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Jasen / Orah
ZAVRŠNA OBRADA

Square

AUTOR Simone Micheli
DIMENZIJE 53,5 x 38 x 31 cm
OPCIJE MATERIJALA MDF
ZAVRŠNA OBRADA

Varius

AUTOR Mario Dobrečević
DIMENZIJE 138 x 30 x 90 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Jasen / Orah / Grab
ZAVRŠNA OBRADA