Sofe

Bend

AUTOR Mirko Miličić
DIMENZIJE 180 x 80,5 x 77 cm
OPCIJE MATERIJALA Metal i Tkanina / Koža
ZAVRŠNA OBRADA

Krate

AUTOR Karim Rashid
DIMENZIJE 210 x 90 x 70 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Jasen / Orah / Grab i Tkanina / Koža
ZAVRŠNA OBRADA

Krate

AUTOR Karim Rashid
DIMENZIJE 210 x 90 x 70 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Jasen / Orah / Grab i Tkanina / Koža
ZAVRŠNA OBRADA

Krate

AUTOR Karim Rashid
DIMENZIJE 210 x 90 x 70 cm
OPCIJE MATERIJALA Hrast / Jasen / Orah / Grab i Tkanina / Koža
ZAVRŠNA OBRADA

Colloco

AUTOR Mario Dobrečević
DIMENZIJE 200 x 81 x 80 cm
OPCIJE MATERIJALA Metal i Tkanina

Colloco Velvet

AUTOR Mario Dobrečević
DIMENZIJE 200 x 81 x 80 cm
OPCIJE MATERIJALA Metal i Tkanina
ZAVRŠNA OBRADA

Joyce Double

AUTOR Bernardo Bernardi
DIMENZIJE 120 x 76 x 74 cm
OPCIJE MATERIJALA Bukva / Hrast / Orah i Koža / Tkanina
ZAVRŠNA OBRADA