Neki od najčešćih poslovnih modela koje koriste društveni poduzetnici

Neki od najčešćih poslovnih modela koje koriste društveni poduzetnici

Unakrsna kompenzacija

Jedna skupina kupaca plaća uslugu. Dobit iz ove skupine koristi se za subvencioniranje usluga za drugu, nedovoljno opskrbljenu skupinu

 

Naknada za uslugu

Korisnici plaćaju izravno za robu ili usluge koje pruža socijalno poduzeće.

 

Zapošljavanje i osposobljavanje za rad

Osnovna svrha je osigurati plaće za život, razvoj vještina i osposobljavanje za posao korisnicima: zaposlenicima.

 

Tržišni posrednik

Društveno poduzeće djeluje kao posrednik, odnosno distributer na proširenom tržištu. Korisnici su dobavljači proizvoda i/ili usluga koji se distribuiraju na međunarodno tržište.

 

Tržišni povezivač

Društveno poduzeće olakšava trgovinske odnose između korisnika i novih tržišta.

 

Neovisna podrška

Društveno poduzeće isporučuje proizvod ili uslugu vanjskom tržištu koje je odvojeno od korisnika i generiranog društvenog utjecaja. Sredstva se koriste za potporu socijalnim programima korisnika.

 

Zadruga

Profitna ili neprofitna tvrtka koja je u vlasništvu svojih članova koji također koriste njezine usluge, pružajući gotovo sve vrste dobara ili usluga.