Treći zahtjev EKO DIZAJNA – Otpad, tzv. „škart“ u proizvodnji smanjen je na minimum

Treći zahtjev EKO DIZAJNA – Otpad, tzv. „škart“ u proizvodnji smanjen je na minimum

Nešto manje od 2% drvnih ostataka ne može se preraditi u poluproizvode, odnosno može se smatrati otpadom. S druge strane, u klasičnoj proizvodnji namještaja iskorištava 18 – 20% sirovine (znači od 1 m3 posječenog drva, koristi se manje od četvrtine). U filozofiji eko dizajna namještaja, eko dizajner u suradnji s tehnolozima i inženjerima ispituje i inovira – povećava upotrebu drva čak i na više od 50%. To postiže na način da koristi one dijelove drva koji se uobičajeno ne koriste, ali su zdravi, lijepi i izdržljivi, pa se na taj način oni iz „škarta“ pretvaraju u uporabni dio drva. To su npr. kvrge, bjelika, razna prirodna „oštećenja“ i „anomalije“ drva.

Prije nekoliko godina, ERA je provela natječaj za dizajn pod nazivom „Kvrga“ istovremeno educirajući dizajnere i tražeći od njih da aktivno sudjeluju u procesu eko dizajna, koristeći sve one „slike“ drva koje se do tada nisu koristile.

ERA je nakon toga otišla još dalje i u cilju povećanja iskoristivosti drva na više od 60% sirovine, osmislila liniju „Naive wood“ koja doslovno uzima gotove prirodne oblike i uz minimalnu ljudsku intervenciju, stvara uporabne predmete: police, stoliće, „štokrle“ i slično.